NENABÍZÍME POUZE VÝUKU...

     Dobrý učitel se nesnaží pouze o lepší a lepší výsledky svých studentů, ale den co den zlepšuje také sám sebe. Neustále na sobě pracujeme, a díky tomu Vám můžeme nabízet i další služby úzce propojené s Asií. Sami dobře víme, jak obohacující, ale také náročná může spolupráce se zeměmi tohoto regionu být, a proto se Vám ji snažíme usnadnit. Pobyt v dané zemi z nikoho dobrého tlumočníka ani překladatele automaticky neudělá, a je proto důležité pečlivě vybrat, komu své jednání či překlad klíčových materiálů svěříte.

     Pokud čekáte čínskou návštěvu v Čechách a nechcete ponechat nic náhodě, rádi Vám poradíme, dopilujeme s Vámi Vaše plány a budete-li chtít, dodáme i vlastní, osvědčené tipy a nápady.

TLUMOČENÍ

     Chystáte se do Číny na služební cestu, ale nechcete spoléhat na angličtinu nebo čínského tlumočníka? Přemýšlíte, jak co nejlépe zajistit hladký průběh návštěvy Vašich čínských kolegů - kde je ubytovat, jak naplánovat program, co by je mohlo zajímat?

     Šikovný tlumočník Vám poskytne nejenom tlumočení z řeči A do řeči B, ale dokáže Vám také poradit ohledně kulturních zvyklostí dané země. Číňané jsou na svou zemi hrdí a dovedou ocenit, že Váš tlumočník zná jejich zemi a zvyky. Pomůže Vám s obratnými formulacemi, vysvětlí Vám, proč do ovocného dárkového koše přibalit místo hrušek raději jablka, a poradí s vhodnými konverzačními tématy.

Abychom podali co nejlepší výkon, a mohli tak přispět ke spokojenosti všech zúčastněných stran, požadujeme dodání materiálů poskytujících nezbytné informace pro chystanou komunikaci alespoň pět pracovních dní předem. Jinými slovy, čím dříve a více budeme vědět, co budeme tlumočit, tím lépe se na to připravíme.

ORIENTAČNÍ CENY:

Účtuje se každá započatá hodina.

  • čínština, vietnamština/čeština

1 hodina = od 800 Kč
2 a více hodin = od 700 Kč/h

  • čínština, vietnamština/angličtina

1 hodina = od 1 000 Kč

2 a více hodin = od 900 Kč/h

PŘEKLADY

     Nejenom čínština je jazyk tajuplný. Můžeme mít sice pocit, že česky umí přece každý Čech, ale v otázce precizních písemných překladů je třeba být obezřetný. Při překladu z čínštiny do češtiny musíme mít na mysli, že i naše krásná mateřština je jazyk zrádný, a čínské formulace překladatele svádí k nepěkným překladům - a ty potom mohou mást českého uživatele a čtenáře. Podobnou neplechu dovedou udělat i anglicismy, ke kterým se řada překladatelů z pohodlnosti uchyluje.

     Jako absolventi Filosofické fakulty máme rádi češtinu i čínštinu a neustále se snažíme zachovávat jejich potenciál a kouzlo, které ocení rodilí mluvčí. Při překladech odborné a krásné literatury dbáme na přesnost i na celkovou vysokou jazykovou úroveň překladu. Určitě znáte ono okřídlené "čárky zachraňují životy: 'Pojďme jíst, děti!' versus 'Pojďme jíst děti!'". Je jenom na Vás, kterou variantu zvolíte.

I zde platí, že čím víc materiálů a informací relevantních pro překlad od Vás obdržíme, tím lépe to přeložíme.

 

ORIENTAČNÍ CENY:

Cenu vypočítáváme vždy na základě rozsahu původního textu. V ceně je zahrnuta korektura od rodilého mluvčího.

  • z čínštiny do češtiny

Text o rozsahu 500 čínských znaků (obvykle výsledná 1 česká NS)  = od 800 Kč

  • z vietnamštiny do češtiny

1 původní NS (1 800 znaků včetně mezer) = od 800 Kč

  • z češtiny do čínštiny/vietnamštiny

1 česká NS (1 800 znaků včetně mezer) = od 1 200 Kč

PRŮVODCOVSKÉ SLUŽBY V EVROPĚ

Rádi byste pozvali svého obchodního partnera z Číny nebo Vietnamu na návštěvu, ale nejste si jistí, jaký program pro něj zajistit? Ať už čekáte celou delegaci nebo jenom pár přátel z těchto dvou zemí, rádi Vám poradíme – pomůžeme Vám rozvrhnout celý program nebo třeba jenom doplníme pár tipů pro ještě lepší výsledek celé akce.